Recerca de batxillerat per a la ciutadania global: Eines per a la tutoria

Taller presencial per a professorat tutor de treballs de recerca de batxillerat

Dijous 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2023, de 16 a 18:30 hores, a Sant Vicenç dels Horts

15 hores certificades (10 de presencials i 5 de treball autònom)

Inscripció (gratuïta)

A partir de la reflexió sobre els objectius formatius del Treball de recerca de batxillerat, compartirem recursos pràctics per a la tutoria, avaluació formativa i qualificació d’aquest projecte globalitzador de l’educació secundària, tot posant en relleu els sabers de ciutadania global que faciliten la investigació.

OBJECTIUS

  • Proporcionar recursos pràctics per a la tutoria, l’avaluació formativa i la qualificació final del Treball de recerca de batxillerat.
  • Promoure l’educació en ciutadania global des de la recerca de batxillerat.

CONTINGUTS

  1. El Treball de recerca de batxillerat: objectius formatius i planificació didàctica.
  2. Les etapes de recerca: seqüència, orientacions i materials de centre.
  3. Criteris i eines d’avaluació formativa i qualificació final.
  4. Educació en ciutadania global des de la recerca de batxillerat.

METODOLOGIA

Es basarà en l’aprenentatge col·laboratiu a partir de la posada en comú d’experiències, l’exposició dialogada de continguts i activitats pràctiques.

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials i lliurament satisfactori d’un treball complementari.

LLOC

La sessió del 9 de novembre serà a la Biblioteca Les Voltes (c/ Nou, 7) i les sessions següents, al Centre Cívic Virgínia Amposta (c/ Antoni Mampel, 1).

Més informació: recercapau@ub.edu | idp.cursos@ub.edu

Inscripció oberta fins al 6 de novembre de 2023 a través d’aquest formulari.

Organitzen:

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Amb el suport de:

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework