• Portal Paula
  • Activitats
  • Es crea un grup de treball per aprofundir en l’avaluació formativa de la recerca de batxillerat

Es crea un grup de treball per aprofundir en l’avaluació formativa de la recerca de batxillerat

El grup dissenyarà i experimentarà eines d’avaluació formativa, que es publicaran en accés obert al Dipòsit Digital de la UB i es difondran a través del Portal PAULA.

En el marc del programa “Interdependents, corresponsables: L’Agenda 2030 com a recurs per la recerca de Batxillerat“, la Fundació Solidaritat UB i l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP) – ICE UB han creat un grup de treball format per professorat de secundària que vol aprofundir en l’avaluació formativa de treballs de recerca que eduquin en drets humans i ciutadania global.

El grup, que s’anomena “Evidències de ciutadania global. Vers una avaluació formativa de la recerca de batxillerat”, comporta 30 hores de feina: 15 de treball autònom i 15 de presencials, que es distribueixen en cinc sessions, del 25 de març al 28 de juny de 2019, al Centre UB Sants.

El grup dissenyarà i experimentarà eines d’avaluació formativa. Les seves produccions es publicaran en accés obert al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona i es difondran a través del Portal PAULA.

Els objectius del grup són:

  • Identificar criteris d’avaluació competencial fonamentats en el currículum de batxillerat, que orientin la tutoria dels treballs de recerca de batxillerat.
  • Experimentar activitats i instruments d’avaluació formativa i qualificació final del treball de recerca.
  • Promoure la incidència del treball de recerca en l’educació en drets humans i ciutadania global.
  • Disposar d’un espai de col·laboració i suport per educar pel desenvolupament sostenible i la ciutadania global des de la tutoria de projectes de recerca.

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona