Seminari per Internet: Evidències de ciutadania global

Confecció d’una rúbrica d’avaluació de la ciutadania global per a treballs de recerca de secundària.

Seminari dirigit a professorat compromès amb l’educació en drets humans i ciutadania global que hagi tutoritzat projectes de recerca de l’alumnat.

Del 3 al 12 de juliol de 2017. Inscripció fins al 29 de juny de 2017 aquí.
20 hores de dedicació. Activitat gratuïta.

Quins aprenentatges de ciutadania global poden succeir en els treballs de recerca de secundària? Com identificar aquests aprenentatges dins de la legislació curricular? Quins són els criteris d’avaluació de la ciutadania global en la investigació? Com pot usar-se la rúbrica com a instrument d’avaluació i concreció curricular?

L’Aprenentatge Basat en Investigació és una estratègia didàctica clau per a l’educació en drets humans i ciutadania global. Els procediments d’investigació apareixen com a contingut en bona part de les matèries de Secundària. A Catalunya, el treball de recerca és una matèria obligatòria de batxillerat, de manera que cada any es realitzen nombrosos projectes d’investigació, sovint sense que s’arribi a explorar el seu potencial per a la formació d’una ciutadania crítica i transformadora.

Programa del seminari
Formulari d’inscripció

Continguts

  • Aprenentatges de ciutadania global en els treballs de recerca de secundària: dimensió cognitiva, socioafectiva i conductual.
  • Identificació d’aquests aprenentatges en la legislació curricular.
  • Criteris d’avaluació de la ciutadania global en la investigació: desenvolupament d’indicadors.
  • La rúbrica com a instrument d’avaluació i concreció curricular.

Metodologia

El seminari es desenvoluparà de forma intensiva durant deu dies. En els cinc primers dies, es planteja una activitat diària que cada participant completarà i compartirà en els fòrums al llarg del dia, per tal de possibilitar els intercanvis en el grup. La seqüència d’activitats desembocarà en la confecció d’una rúbrica per a l’avaluació de la ciutadania global en els treballs de recerca.

Cada activitat serveix de base a la tasca següent, motiu pel qual és necessari un seguiment diari, de dilluns a divendres, de la formació. S’estimen 20 hores totals de dedicació. Les activitats són individuals però la rúbrica pot desenvolupar-se, opcionalment, en petit grup.

Comptarem amb els materials generats pel programa Investigació per a la ciutadania global.

Una síntesi de les produccions del seminari es recollirà en un document disponible en obert a través del Dipòsit Digital de la UB.

Requisits de certificació: Realització del 80 % de les tasques i valoració positiva de la rúbrica final.

Informació i/o consultes:
– sobre els continguts: recercapau@ub.edu
– sobre la inscripció: icecursos@ub.edu / 934 021 024

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework