Sistema integrat d’informació metropolitana sobre cohesió social i urbana (SIMCSU)

Enllaç al recurs
Autoria: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Conjunt de fonts de dades que s’articulen per oferir coneixement a diverses escales territorials sobre estratificació social, desigualtats socials i urbanes, distribució de la renda, risc de pobresa i exclusió, diferenciació socioresidencial i processos socioterritorials. Aquest sistema d’informació el conformen:

  1. Les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV): font de dades construïda a partir de l’Enquesta de condicions de vida (ECV) (mostra ampliada). Té una periodicitat anual i recull informació relativa a la renda, la privació material, l’habitatge, el mercat de treball, la formació o l’estat de salut.
  2. L’Enquesta de cohesió urbana (ECURB): operació de periodicitat triennal que recull informació relativa a la mobilitat residencial, l’ús del territori i la valoració de l’entorn residencial.
  3. Registres administratius: la recopilació anual d’aquest tipus d’informació permet informar sobre diferents temàtiques relacionades amb la cohesió social (renda, protecció social, etc.) per àrees petites (secció censal, grid censal, barris, municipi).

Etiquetes:,

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework