Hàbitats naturals i biodiversitat

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Informes i altres publicacions

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UN Environment). Principal autoritat ambiental a nivell mundial la missió de la qual és dirigir i encoratjar la participació de les nacions i els pobles en la cura del medi ambient per millorar la seva qualitat de vida sense comprometre la de les generacions futures.
 • Comissió Centreamericana d’Ambient i Desenvolupament (CCAD). Comissió constituïda amb la missió de desenvolupar un règim regional de cooperació i integració ambiental que contribueixi a millorar la qualitat de vida de les poblacions dels seus estats membres.
 • European Environment Agency (EEA). Agència de la Unió Europea que es dedica a proporcionar informació sòlida i independent sobre el medi ambient amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament sostenible i contribuir a una millora significativa i quantificable del medi ambient europeu. Disposa d’una pàgina d’indicadors dissenyats per donar suport a totes les fases de la formulació de polítiques mediambientals.
 • European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). Els Consells Assessors Europeus sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC) són una xarxa d’organismes assessors creats per governs nacionals o regionals. Els membres de l’EEAC ofereixen assessorament independent als seus respectius governs i parlaments nacionals o regionals relacionat amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

A nivell estatal

 • Ministeri per a la Transició Ecològica. Departament competent en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’energia i medi ambient per a la transició a un model productiu i social més ecològic i en matèria d’aigua com a bé públic essencial.

A nivell autonòmic

A nivell local

 • Diputació de Barcelona. Els serveis de medi ambient de la Diputació de Barcelona treballen en xarxa amb els ajuntaments de la província per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, sense comprometre la qualitat de vida a altres regions del món ni a les generacions futures. Compten amb tres àrees: avaluació i gestió ambiental, canvi climàtic i sostenibilitat, i educació i promoció ambiental.
 • Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Vetlla per garantir un espai públic de qualitat, una ciutat verda i biodiversa, productiva i resilient, i una mobilitat activa i sostenible, amb la implicació i el compromís de la ciutadania. Inclou el portal Autosuficiència BCN, amb informació i consells sobre generació d’energia i càlcul de l’eficiència energètica, que convida la ciutadania a unir-se a l’autosuficiència energètica com a estratègia per reduir el consum d’energia i incrementar la generació d’energia local renovable.
 • Oficina de Ciència Ciutadana. Projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que busca la participació ciutadana en la investigació científica mitjançant experiments col·lectius. Està format per dades obertes, codi lliure, ciutadania implicada i científics amb ganes de servir a les necessitats col·lectives.

ONG i moviments socials

A nivell internacional

 • GreenPeace. Organització independent, políticament i econòmicament, que utilitza l’acció directa no violenta per atreure l’atenció pública cap als problemes globals del medi ambient i impulsar les solucions necessàries per tenir un futur verd i en pau.
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN). Unió formada per organitzacions governamentals i de la societat civil que proporciona a les organitzacions públiques, privades i no governamentals els coneixements i eines que permeten el desenvolupament humà, el desenvolupament econòmic i la conservació de la natura.
 • New Economics Foundation (NEF). Grup d’experts líder al Regne Unit en promoció de la justícia social, econòmica i ambiental amb l’objectiu de transformar l’economia de manera que treballi per a la gent i el planeta.
 • PANORAMA – Solutions for a Healthy Planet. Iniciativa impulsada per diverses associacions que documenta i promou solucions inspiradores i replicables en diferents àmbits de la conservació i el desenvolupament sostenible, les quals permeten l’aprenentatge i la inspiració intersectorials.
 • Stop Ecocidio International (SEI). Moviment social que busca activar i desenvolupar el suport intersectorial per convertir l’ecocidi en un crim internacional mitjançant la modificació de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional (CPI).
 • Right Livelihood Award Foundation. Entitat sueca sense ànim de lucre que lliura el Premi Right Livelihood per “honrar i sostenir personalitats que proposen solucions concretes i exemplars als reptes del món actual”. Aquest premi es coneix com “Premi Nobel Alternatiu” i s’atorga tots els anys durant una cerimònia que se celebra al Parlament de Suècia.
 • SOMO. Organització d’investigació independent i sense ànim de lucre que treballa en temes socials, ecològics i econòmics relacionats amb el desenvolupament sostenible. Investiga les corporacions multinacionals i les conseqüències de les seves activitats per a les persones i el medi ambient arreu del món.
 • WWF. WWF treballa per un planeta viu i la seva missió és aturar la degradació ambiental de la Terra i construir un futur en què l’ésser humà visqui en harmonia amb la natura: conservant la diversitat biològica mundial, assegurant que l’ús dels recursos naturals renovables sigui sostenible i promovent la reducció de la contaminació i el consum desmesurat.
 • Eco-Unión. Associació que defensa la transició cap a models de desenvolupament sostenible de la regió euromediterrània a través de la vinculació de l’economia i l’ecologia.

A nivell estatal i autonòmic

 • APQUIRA. Associació de Persones Afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals.
 • Aturem el Fracking. Plataforma per a la prohibició de la tècnica de la fractura hidràulica a Catalunya mitjançant la divulgació dels riscos i la denúncia dels danys que aquesta tècnica de prospeccions i extraccions de petroli i gas representa sobre la salut, l’economia agrària, el medi ambient i el paisatge.
 • ECODES (Ecologia i Desenvolupament). Fundació que busca còmplices en la ciutadania, les organitzacions de la societat civil, les empreses i les administracions públiques per accelerar la transició a una economia verda, inclusiva i responsable, emmarcada en una nova governança, mitjançant la innovació i la creació de ponts i aliances.
 • Ecologistes en Acció. Confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats que forma part de l’anomenat ecologisme social, el qual entén que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzat, del qual deriven també altres problemes socials, i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica.

Informes i altres publicacions

Informes

 • Environmental Performance Index (EPI). Índex elaborat per la Universitat de Yale que mesura l’acompliment dels països en temes ambientals d’alta prioritat en dues àrees: la protecció de la salut humana i la protecció dels ecosistemes.
 • BIOPAMA Reference Information System. Sistema d’informació de referència per a la biodiversitat i les àrees protegides dels 79 estats d’Àfrica, el Carib i el Pacífic (ACP). Combina informació ecològica, de gestió, de governança i socioeconòmica per comprendre millor les interaccions entre la gent i la natura.
 • Green Economy Does Not Necessarily Mean Sustainability; Sánchez, A. (2011, Octubre 21). NotiEn. Algunes companyies multinacionals han adoptat el concepte d'”economia verda”, un model que permet al sector privat implementar pràctiques que estalvien energia i redueixen contaminació. Però, si bé hi ha alguns esforços de bona fe per promoure bones pràctiques ambientals, els crítics argumenten que els moviments són majoritàriament estètics i que el resultat perseguit segueix essent el benefici i no la sostenibilitat.
 • Dades del medi ambient a Catalunya. L’opuscle “Dades del Medi Ambient a Catalunya” és una eina de consulta ràpida, senzilla i efectiva que conté les darreres dades estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya. Podeu consultar-lo en català, castellà i anglès.

Revistes

 • Ecología Política. Revista d’àmbit internacional, de periodicitat semestral, que reflecteix el debat existent al voltant dels temes ecològics, posant especial èmfasi en els conflictes ambientals.
 • EcoPortal.net. Portal d’Internet en espanyol dedicat al Medi Ambient, la Natura, els Drets Humans i la Qualitat de Vida amb l’objectiu d’esdevenir una eina de consulta i espai informatiu i educatiu en aquestes temàtiques.
 • PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Revista trimestral publicada des del 1985 per l’àrea ecosocial de FUHEM i coeditada amb Icaria editorial que, amb una mirada interdisciplinar, aborda temes relacionats amb la sostenibilitat, la cohesió social i la democràcia, considerant la pau com a eix transversal d’anàlisi.

Etiquetes:

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework