Publicacions etiquetades ‘Drets sexuals’

Transversalia.net

Espai multidisciplinar que ofereix multitud de recursos per a treballar l’educació en valors a través de l’art contemporani per a Secundària. El projecte concreta l’aplicació pràctica de la tesi doctoral de Clara Boj, amb el suport del Centre Parraga, espai per a les Arts Escèniques de Múrcia (Espanya). L’entorn virtual s’estructura a partir de temes transversals d’educació per a la salut, medi ambient, consum, mitjans de comunicació, igualtat, pau i educació sexual i afectiva. Els materials inclouen unitats didàctiques, exercicis pràctics, aportacions de diferents artistes, etc., amb l’objectiu de promoure la reflexió crítica sobre la realitat social.

Enllaç al recurs

Llegir més

INCLOU: Gais i lesbianes en l’educació

En català. Associació catalana formada per professorat, educadors/es, estudiants i persones que treballen la diversitat afectiva i sexual en l’àmbit educatiu. El seu espai web facilita guies, materials, propostes, etc. Impulsa la creació d’una Xarxa d’escoles per la diversitat d’orientació sexual.

Enllaç al recurs

Llegir més

Fórmulas para la igualdad

La Fundació Dones presenta aquest programa didàctic (PDF) per facilitar la coeducació a les aules i el foment de la igualtat de drets i oportunitats entre gèneres. Els materials parteixen de la proposta de diverses fórmules per a la igualtat estructurades en dos blocs combinables: fórmules temàtiques i fórmules metodològiques. S’inclouen aspectes com l’anàlisi de l’origen de les desigualtats, el foment d’aspectes com la coresponsabilitat o l’educació afectiva-sexual mitjançant l’anàlisi del llenguatge als mitjans audiovisuals o facilitant la reflexió personal sobre el propi entorn.

Enllaç al recurs

Llegir més

Aprendre a estimar sense prejudicis

En català. Aquest document (en PDF) recull l’experiència d’un estudi realitzat a l’IES Eugeni d’Ors de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) sobre les percepcions de l’alumnat al voltant de l’educació afectiva i sexual. Conté una exhaustiva informació sobre el procés de la investigació, la seva aplicació i les dades obtingudes, així com la descripció de tallers per a ESO i les seves famílies, orientats a facilitar la visió crítica respecte a les relacions afectives o els estereotips i prejudicis en relació al gènere.

Enllaç al recurs

Llegir més