Publicacions etiquetades ‘Globalització’

Foro Mundial: globalización y pobreza

Enllaç al recurs
Autoria: Miguel Santa Olalla Tovar i Daniel Primo Gorgoso
Any: 2003 – 2004
Etapa: 4t ESO
Idioma: Castellà
Aquesta webQuest aspira a que l’alumnat aprengui què és la globalització i els processos que l’acompanyen, i quins són alguns dels seus problemes més importants. El repartiment de rols permetrà que l’alumnat s’adoni de la importància de les decisions polítiques i econòmiques, així com de les actituds personals.

Llegir més

Entrevista a Amin Maalouf

En francès i traduït al castellà. Entrevista d’EuroNews a Amin Maalouf, escriptor i periodista d’origen libanès establert a França. Parla de globalització, identitat i pertinença. 7 minuts de durada.

Enllaç al recurs

Llegir més

Corporacions transnacionals

Una de les principals característiques de la globalització és el creixement, fortalesa i influència política, econòmica i social de les empreses o corporacions transnacionals.

Llegir més

Deute extern

El deute extern són els diners que un Estat deu:

  • A un altre Estat (deute bilateral). Aquestes crèdits poden estar condicionats a la compra de productes, equipaments o serveis al país creditor. En alguns casos, s’han identificat clàusules abusives i imposició de condicions que vulneren la sobirania dels estats.
  • A institucions o organitzacions internacionals (deute multilateral). Entre les entitats més conegudes es troben el FMI (Fons Monetari Internacional) i el BM (Banc Mundial), però també figuren en aquesta categoria els diferents bancs regionals de desenvolupament com són el Banc Interamericà de Desenvolupament, el Banc Africà de Desenvolupament, el Banc Asiàtic de Desenvolupament i el Banc Europeu de Reconstrucció i Foment.
  • A entitats privades (deute privat). Els bancs són els principals creditors però la manca de transparència de les seves dades impedeix saber el veritable abast del deute.

Llegir més

Globalització

El terme globalització forma part del nostre vocabulari diari. Però què vol dir? Quines són les seves característiques? Quines conseqüències té sobre les nostres vides?

Llegir més

Comercio y Globalización

comercio globalizacionAccés al document
Autoria: Trôcaire (Dublín, 2003)
Editorial: Hegoa
Lloc: Bilbao
Any: 2005
Idioma: Castellà/Eusquera

La guia ofereix alguns dels trets que caracteritzen la globalització econòmica i algunes de les conseqüències que d’ella es deriven per a la vida quotidiana. És material didàctic per a Ciències Socials, Geografia i Història (ESO).

Llegir més

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework