Taller “Eines per a la tutoria de la recerca de batxillerat”

Formacions a Barcelona, Viladecans i Sant Feliu de Llobregat, adreçades al professorat encarregat de la tutoria dels treballs de recerca de batxillerat. Gratuïtes. Places limitades.

Què distingeix la recerca de batxillerat dels treballs de síntesi d’etapes anteriors? Com se supera el resum d’informació? Més enllà de l’enquesta, l’entrevista o l’experiment, quines altres tècniques de recerca pot aplicar l’estudiant? Com facilita l’enfocament en drets humans l’accés a fonts primàries d’informació en qualsevol temàtica? Com es dissenyen recerques amb rellevància social? Com contribueix la recerca a assolir els objectius i les competències del batxillerat? Com s’avaluen aquests aprenentatges?


En el marc del programa de suport a la recerca de batxillerat de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació UB, es convoquen les següents formacions.

Taller a Barcelona. Inscripció oberta fins al 13 de març del 2017.

Durada: 15 hores (10 hores presencials i 5 hores de treball individual).

Lloc: Institut Escola del Treball (c/ Comte d’Urgell, 187, de Barcelona).

Dimecres 15 i 22 de març i 19 i 26 d’abril de 2017, de 16:30 a 19 h.

Amb el suport de la Direcció de Relacions Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.

>> Programa formatiu + Formulari de matrícula

Taller a Viladecans. Inscripció oberta fins al 25 de juny del 2017.

Durada: 6 hores (4 hores presencials i 2 hores de treball individual).

Lloc: Institut Miramar (Avinguda de Miramar de Viladecans).

Dimarts 27 i dimecres 28 de juny de 2017, de 9 a 11 h.

En concertació amb l’Ajuntament de Viladecans, i amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

>> Programa formatiu + Formulari de matrícula

Taller a Sant Feliu de Llobregat. Inscripció oberta fins al 23 de juny del 2017.

Durada: 6 hores (4 hores presencials i 2 hores de treball individual).

Lloc: CRP del Baix Llobregat I (Pl. Ferrer i Guàrdia 1-3 de Sant Feliu de Llobregat).

Dilluns 26 i divendres 30 de juny de 2017, de 8 a 10 h.

En concertació amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Continguts

  • La recerca més enllà del treball monogràfic: concreció d’objectius de recerca factibles des dels interessos de l’estudiant.
  • Tècniques de recerca: creativitat i rigor pel coneixement científic.
  • Fonts primàries d’informació: les dades a l’abast de l’estudiant.
  • Avaluació formativa de la recerca de batxillerat.

Les formacions es basaran en el treball pràctic i l’intercanvi d’experiències. S’hi faran servir els recursos i materials formatius generats pel programa Investigació per la ciutadania global.

Taller a Barcelona >> Formulari de matrícula
Taller a Viladecans >> Formulari de matrícula
Taller a Sant Feliu >> crp-santfeliu@xtec.cat

Informació i/o consultes:
– sobre els continguts: recercapau@ub.edu/ 934 039 612
– sobre la inscripció: icecursos@ub.edu / 934 021 024

Les activitats certificades per l’Institut de Ciències de l’Educació tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els certificats s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos i convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en els termes que indiqui cada convocatòria.

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials i lliurament del/s treball/s.