Tractament informatiu

A l’hora d鈥檃valuar com la premsa representa i valora determinades tem脿tiques 茅s necessari utilitzar un marc te貌ric i anal铆tic que permeti explorar, descriure i explicar la forma en qu猫 s’utilitza el llenguatge per adoptar posicions i manipular postures i relacions interpersonals.

Fonaments te貌rics de l’an脿lisi del discurs

Per crear el marc te貌ric i anal铆tic que permeti analitzar el discurs,聽esdev茅 煤til la Teoria de la Valoraci贸, formulada per diversos autors (White, 1998; Martin, 2000, p. 142-175; Martin i Rose, 2003; Martin i White, 2005).聽Aquesta teoria es fonamenta en els principis de la ling眉铆stica funcional sist猫mica de Halliday (1994).

Halliday defensa que a l’hora de crear enunciats intervenen el contingut, la interacci贸 amb el lector i el propi text, els quals defineix com a les metafuncions ideacional, interpersonal i textual respectivament. Si ens interessa identificar la intenci贸 social i la manera com s’expressen els punts de vista sobre successos i persones, la Teoria de la Valoraci贸 ens aporta eines per a fer-ne una an脿lisi sistem脿tica, ja que estableix una categoritzaci贸 dels elements que intervenen en la metafunci贸 interpersonal (Gonz谩lez Rodr铆guez, M.J, 2011) i permet relacionar els sistemes d’opcions sem脿ntiques que ofereix el llenguatge, els fen貌mens textuals i el seu funcionament com a elements de construcci贸 de posicionaments valoratius, de negociaci贸 de posicionaments, de naturalitzaci贸 de postures intersubjectives i, en conseq眉猫ncia, de consolidaci贸 ideol貌gica (Kaplan, 2004).

A continuaci贸, proposem els passos a seguir per dur a terme l’an脿lisi d’un text, que permeten a l’analista del discurs la identificaci贸 i interpretaci贸 sistem脿tica i estructurada dels fen貌mens textuals, els fen貌mens l猫xicogramaticals i les estrat猫gies semanticodiscursives que el llenguatge ofereix en la creaci贸 de significats avaluatius (Pascual, M., 2014).

Procediment per a l’an脿lisi del discurs

Podem dividir l’an脿lisi de la informaci贸 transmesa per la premsa en tres blocs (Pascual, M., 2014):

 1. An脿lisi dels elements no ling眉铆stics: L’extensi贸 del text, la secci贸 on trobem l’article, quantes i com s贸n les fotos associades (si en t茅), la distribuci贸 i jerarquitzaci贸 de la informaci贸 mitjan莽ant subt铆tols, (*notes*), etc. Tamb茅 茅s important saber qui signa l’article, ja que pot ser una persona o una agencia de comunicaci贸 (Europa Press, EFE…).
 2. An脿lisi del titular: Aquest 茅s el primer contacte que el lector t茅 amb la not铆cia. El llibre d’estil d’El Pa铆s (2014) suggereix que el titular 茅s el principal element de la informaci贸. Algunes de les preguntes que proposa Pascual, M. per a l’an脿lisi del titular s贸n:
  • Quin tema introdueix el t铆tol?
  • 脡s un sol tema o anticipa m茅s d’un t貌pic a desenvolupar?
  • Quina 茅s la forma gramatical escollida per al t铆tol?
  • 脡s una nominalitzaci贸? Una oraci贸 completa?
  • Existeix alguna particularitat respecte als signes de puntuaci贸 emprats?
  • Respecte a les paraules seleccionades per al t铆tol: alguna d’elles pot ser considerada avaluativa o descriu un esdeveniment l’exist猫ncia i el desenvolupament del qual 茅s inq眉estionable?
  • Pot visualitzar-se des del t铆tol algun tipus de posicionament respecte a la tem脿tica plantejada?

  D’altra banda, els titulars聽tamb茅 es poden classificar d’acord amb el seu contingut, segons si es mostren com a apel路latius, expressius, informatius, enunciatius o tem脿tics, creatius, informatiu-explicatius, d’actes de parla (Hurtado Gonz谩lez, S., 2001).

 3. An脿lisi del text: Consisteix a identificar en el text formes de llenguatge avaluatiu d’acord amb l’esquema adoptat per la Teoria de la Valoraci贸 que es presenta a continuaci贸, com a adaptaci贸 extreta dels estudis de Kaplan, 2004; Hood i Martin, 2005 i Pascual, 2014.
  1. Valoraci贸 de l’actitud: Compr猫n aquells enunciats que transmeten una avaluaci贸 positiva o negativa, o que poden interpretar-se com una invitaci贸 al lector a subministrar les seves pr貌pies avaluacions. La categoria se subdivideix en els subsistemes d’afecte, judici i apreciaci贸.聽
  2. Valoraci贸 del comprom铆s: T茅 a veure amb els recursos ling眉铆stics que poden utilitzar-se per posicionar la veu de l’autor en relaci贸 amb els enunciats que es comuniquen al text. Les principals opcions en el sistema del comprom铆s s’ubiquen en dues dimensions contraposades: la monogl貌sia i l’heterogl貌sia.
   • La monogl貌sia fa refer猫ncia a enunciats que ignoren la diversitat de veus/opinions que existeix inherentment en qualsevol proc茅s comunicatiu.
   • L’heterogl貌sia correspon als enunciats que reconeixen, d’alguna manera, l’exist猫ncia de veus i postures alternatives. Dins d’aquesta categoria, es diferencien els recursos d’extravocalitzaci贸, quan s’introdueixen veus externes, i d’intravocalitzaci贸, quan corresponen a la veu interna de l’autor, que assumeix la responsabilitat dels enunciats emesos.
  3. Valoraci贸 de la gradaci贸: Fa refer猫ncia a la for莽a que es dona als enunciats emesos i la forma com es gradua la seva intensitat. Els valors de gradaci贸 es classifiquen en una escala d’intensitat baixa a alta i s’identifiquen amb els adverbis intensificadors, amplificadors i emf脿tics. No sempre, per貌, 茅s mitjan莽ant aquests adverbis; sin贸 que sovint es troben impl铆cits en el discurs. Com a exemple, els adjectius “bo”, “bon铆ssim” o “brillant” ens donen a entendre el grau amb qu猫 manifestem aquesta qualitat.
  4. La quantitat d’articles que tracten el tema tamb茅 茅s un indicatiu de la import脿ncia que cada mitj脿 atorga a la q眉esti贸. Per tant, elaborar una taula com la seg眉ent (De Cesare, 2017), on es quantifiquin els titulars sobre el tema al llarg del temps, per a diversos mitjans, pot ser 煤til de cara a valorar la rellev脿ncia que hi donen.

Refer猫ncies bibliogr脿fiques, algunes de les quals s贸n exemples de recerca amb tractament informatiu:

DE CESARE, Francesca. La gestaci贸n subrogada en los titulares de la prensa espa帽ola.Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani, [S.l.], vol. 9, n. 2, p. 41-54, desembre 2017. ISSN 2036-0967.

GONZ脕LEZ RODR脥GUEZ, Mar铆a Jos茅. La expresi贸n ling眉铆stica de la actitud en el g茅nero de opini贸n: el modelo de la valoraci贸n, [online], vol. 49, n. 1, p.109-141, 2011. ISSN 0718-4883.

HOOD, Susan i MARTIN, J. R. Invocaci贸n de actitudes: El juego de la gradaci贸n de la valoraci贸n en el discurso. Revista signos [online], vol. 38, n. 58, p.195-220, 2005. ISSN 0718-0934.

HURTADO GONZ脕LEZ, Silvia. Algunas peculiaridades de los titulares de actos de habla en la prensa espa帽ola e hispanoamericana. ZER, vol. 14, n. 27, p. 189-202, 2009.

PASCUAL, Mariana. El empoderamiento en el aula de lenguas extranjeras: una propuesta desde el An谩lisis Cr铆tico del Discurso y la Teor铆a de la Valoraci贸n.聽Lenguaje, [S.l.], vol. 42, n. 1, juliol 2014. ISSN 2539-3804.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework