Violència de gènere en les relacions de parella en l’adolescència

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.
flecha

Organismes governamentals | Publicacions

Organismes governamentals

Generalitat de Catalunya

Estimar no fa mal! Viu l’amor lliure de violència

Programa conjunt del Departament de Benestar Social i Família i els Departaments d’Ensenyament, Salut, Interior i Justícia que pretén dotar els i les professionals que treballen amb joves adolescents d’entre 10 i 19 anys (però també els mateixos joves i les seves famílies) de les competències necessàries per realitzar accions de prevenció de les situacions d’abús en les relacions de parella i afectives i fomentar actituds i comportaments igualitaris, tot promovent la reflexió al voltant dels comportaments abusius vinculats als rols de gènere i als models de feminitat i masculinitat.

Dades estadístiques

Dades estadístiques de la Línia 900 900 120 d’atenció a les dones en situació de violència masclista; entre les quals, hi ha informació de la violència de gènere en les relacions de parella en l’adolescència.

L’abordatge integral de les violències que afecten les persones joves – Un model d’intervenció local de promoció de la convivència i prevèncio de les violències (desembre 2013)

Publicació del Departament de Benestar Social i Família que recull i sintetitza el marc teòric i un model d’intervenció local en l’àmbit de les violències que afecten les persones joves, amb la pretensió de compartir el coneixement i visualitzar un exemple de bona pràctica per als i les professionals que vulguin intervenir en la prevenció de les violències d’àmbit local.

Diagnosi sobre les violències que afecten les persones joves (novembre 2013)

Estudi sociològic del Departament de Benestar Social i Família que té com a objectiu principal esbrinar com afecta el fenomen de la violència el col·lectiu de joves de la societat catalana. Primerament, l’estudi es planteja què entenem per aquest fenomen i quins tipus de violències es donen. Acte seguit, s’estudien aquestes violències en la mesura que s’associen amb el fet de ser jove.

Drets de les dones adolescents davant la violència masclista en les relacions de parella o situacions anàlogues. Informe jurídic (octubre 2013)

Estudi de Dones Juristes (impulsat per l’Institut Català de les Dones) que s’aboca específicament a la violència masclista exercida contra noies d’entre 12 i 17 anys d’edat en les relacions de parella heterosexuals. L’objectiu és analitzar de la manera més completa tots els elements que incideixen en aquesta problemàtica des de la perspectiva jurídica.

Conclusions i recomanacions de l’Informe jurídic

Ajuntament de Barcelona

Informe de l’any 2014

Informe de l’any 2014 corresponent als serveis municipals d’atenció per violència masclista de l’Ajuntament de Barcelona per rendir comptes i efectuar balanç de les actuacions i de la gestió d’aquests serveis, així com de la xarxa institucional de professionals i de la xarxa cívica que ho treballen a la ciutat.

Intervenció amb adolescents que viuen, o que exerceixen, relacions afectives-sexuals abusives o altres manifestacions de violència masclista des dels serveis socials públics de Barcelona per atenció ambulatòria de tractament en violència masclista (2015)

Alguns dels objectius de la publicació són identificar possibles situacions de violència masclista en adolescents, definir el paper dels serveis que detecten aquestes situacions o que reben demandes d’ajuda que han de canalitzar i definir uns criteris d’articulació entre els serveis que detecten els casos i els serveis socials que han de proporcionar l’atenció ambulatòria de tractament.

Intervenció amb infants i adolescents en situacions de violència masclista des del sistema públic de serveis socials de la ciutat de Barcelona (2012)

Alguns dels objectius de la publicació són aprofundir sobre quina és l’atenció que s’ha de prestar als infants i adolescents en situacions de violència masclista i com cal intervenir des del sistema públic de serveis socials; avançar cap una mirada compartida per tots els serveis socials que intervenen en situacions de violència masclista que integri les perspectives de gènere i d’infància en risc, i aplicar el contingut i l’esperit de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència en el context específic de la violència masclista.

Publicacions

Prevenció de les relacions abusives en la parella. Avaluació de l’eficàcia d’un programa educatiu per a adolescents

Tesi de Bosch Jorba, Carme (2012) al Departament de Psicologia de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El semàfor de la violència de gènere

Test creat per la Universitat de València per a frenar, detectar i prevenir la violència de gènere.

La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes

Article que difon els resultats d’un estudi sobre la interiorització dels estereotips de gènere en joves i adolescents, publicat a la Revista d’Investigació Educativa (volum 25, número 1, 2007) de l’Associació Interuniversitària d’Investigació Pedagògica (AIDIPE), que és membre de l’Associació Europea de Recerca Educativa (EERA).

Etiquetes:,

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework