Portal Paula

Sostenibilitat

Aquí trobareu fonts d’informació per a projectes d’educació en drets humans i ciutadania global.

>> Per saber-ne més: Com identificar fonts d’informació per al teu projecte educatiu?flecha

Organismes governamentals | ONG i moviments socials | Informes i altres publicacions

Organismes governamentals

A nivell internacional

 • governmentDivisió de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible (DSD). Divisió que proporciona lideratge en la promoció i coordinació de l’execució del programa de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides des de la Conferència Rio+20, que va concloure el 22 de juny del 2012. En aquesta conferència, els governs van renovar el seu compromís polític amb el desenvolupament sostenible i per promoure la integració i la coherència de les polítiques i la implementació d’accions en les àrees social, econòmica i ambiental.
 • Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). Els objectius principals de la FAO són: l’eradicació de la fam, la inseguretat alimentària i la malnutrició; l’eliminació de la pobresa i l’impuls del progrés econòmic i social per a tothom, i l’ordenació i utilització sostenibles dels recursos naturals, incloent-hi la terra, l’aigua, l’aire, el clima i els recursos genètics, en benefici de les generacions presents i futures.
 • Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UN Environment). Principal autoritat ambiental a nivell mundial la missió de la qual és dirigir i encoratjar la participació de les nacions i els pobles en la cura del medi ambient per millorar la seva qualitat de vida sense comprometre la de les generacions futures.
 • Comissió Centreamericana d’Ambient i Desenvolupament (CCAD). Comissió constituïda amb la missió de desenvolupar un règim regional de cooperació i integració ambiental que contribueixi a millorar la qualitat de vida de les poblacions dels seus estats membres.
 • European Environment Agency (EEA). Agència de la Unió Europea que es dedica a proporcionar informació sòlida i independent sobre el medi ambient amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament sostenible i contribuir a una millora significativa i quantificable del medi ambient europeu. Disposa d’una pàgina d’indicadors dissenyats per donar suport a totes les fases de la formulació de polítiques mediambientals.
 • European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). Els Consells Assessors Europeus sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC) són una xarxa d’organismes assessors creats per governs nacionals o regionals. Els membres de l’EEAC ofereixen assessorament independent als seus respectius governs i parlaments nacionals o regionals relacionat amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

A nivell estatal

 • Ministeri per a la Transició Ecològica. Departament competent en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a la proposta i execució de la política del Govern en matèria d’energia i medi ambient per a la transició a un model productiu i social més ecològic i en matèria d’aigua com a bé públic essencial.

A nivell autonòmic

A nivell local

 • Diputació de Barcelona. Els serveis de medi ambient de la Diputació de Barcelona treballen en xarxa amb els ajuntaments de la província per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, sense comprometre la qualitat de vida a altres regions del món ni a les generacions futures. Compten amb tres àrees: avaluació i gestió ambiental, canvi climàtic i sostenibilitat, i educació i promoció ambiental.
 • Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Vetlla per garantir un espai públic de qualitat, una ciutat verda i biodiversa, productiva i resilient, i una mobilitat activa i sostenible, amb la implicació i el compromís de la ciutadania. Inclou el portal Autosuficiència BCN, amb informació i consells sobre generació d’energia i càlcul de l’eficiència energètica, que convida la ciutadania a unir-se a l’autosuficiència energètica com a estratègia per reduir el consum d’energia i incrementar la generació d’energia local renovable.
 • Oficina de Ciència Ciutadana. Projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que busca la participació ciutadana en la investigació científica mitjançant experiments col·lectius. Està format per dades obertes, codi lliure, ciutadania implicada i científics amb ganes de servir a les necessitats col·lectives.

ONG i moviments socials

A nivell internacional

 • GreenPeace. Organització independent, políticament i econòmicament, que utilitza l’acció directa no violenta per atreure l’atenció pública cap als problemes globals del medi ambient i impulsar les solucions necessàries per tenir un futur verd i en pau.
 • International Union for Conservation of Nature (IUCN). Unió formada per organitzacions governamentals i de la societat civil que proporciona a les organitzacions públiques, privades i no governamentals els coneixements i eines que permeten el desenvolupament humà, el desenvolupament econòmic i la conservació de la natura.
 • Introduction to Green Chemistry. Curs on-line (a través de Youtube) en què Paul Anastas, el pare de la Química Verda, introdueix els conceptes, el coneixement i les habilitats necessàries per a dissenyar i sintetitzar substàncies químiques més segures amb menys impacte. Cap al final del curs, l’alumnat ha d’estar familiaritzat amb els perills globals, toxicològics i físics subjacents en el disseny i fabricació de productes químics industrials i comprendre com posar en pràctica els principis de la química verda per crear solucions a aquests problemes ambientals i socials.
 • New Economics Foundation (NEF). Grup d’experts líder al Regne Unit en promoció de la justícia social, econòmica i ambiental amb l’objectiu de transformar l’economia de manera que treballi per a la gent i el planeta.
 • PANORAMA – Solutions for a Healthy Planet. Iniciativa impulsada per diverses associacions que documenta i promou solucions inspiradores i replicables en diferents àmbits de la conservació i el desenvolupament sostenible, les quals permeten l’aprenentatge i la inspiració intersectorials.
 • Right Livelihood Award Foundation. Entitat sueca sense ànim de lucre que lliura el Premi Right Livelihood per “honrar i sostenir personalitats que proposen solucions concretes i exemplars als reptes del món actual”. Aquest premi es coneix com “Premi Nobel Alternatiu” i s’atorga tots els anys durant una cerimònia que se celebra al Parlament de Suècia.
 • SOMO. Organització d’investigació independent i sense ànim de lucre que treballa en temes socials, ecològics i econòmics relacionats amb el desenvolupament sostenible. Investiga les corporacions multinacionals i les conseqüències de les seves activitats per a les persones i el medi ambient arreu del món.
 • WWF. WWF treballa per un planeta viu i la seva missió és aturar la degradació ambiental de la Terra i construir un futur en què l’ésser humà visqui en harmonia amb la natura: conservant la diversitat biològica mundial, assegurant que l’ús dels recursos naturals renovables sigui sostenible i promovent la reducció de la contaminació i el consum desmesurat.

A nivell estatal i autonòmic

 • Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA). Entitat sense ànim de lucre formada per professionals i estudiants de l’àmbit del medi ambient amb vocació de potenciar una bona integració de les Ciències Ambientals a la investigació, la docència, el món professional i el conjunt de la societat en general.
 • APQUIRA. Associació de Persones Afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals.
 • ARQUECT®. Projecte de divulgació de l’arquitectura a la ciutat entre “no-arquitectes” de qualsevol edat i perfil social des d’un vessant sostenible, fomentant un tipus de ciutat socialment sostenible, en què al desenvolupament s’incorpori el compromís amb la qualitat de vida dels habitants actuals i futurs.
 • Aturem el Fracking. Plataforma per a la prohibició de la tècnica de la fractura hidràulica a Catalunya mitjançant la divulgació de l’amenaça que, segons la plataforma, aquesta tècnica de prospeccions i extraccions de petroli i gas representa sobre la salut, l’economia agrària, el medi ambient i el paisatge.
 • ECODES (Ecologia i Desenvolupament). Fundació que busca còmplices en la ciutadania, les organitzacions de la societat civil, les empreses i les administracions públiques per accelerar la transició a una economia verda, inclusiva i responsable, emmarcada en una nova governança, mitjançant la innovació i la creació de ponts i aliances.
 • Ecologistes en Acció. Confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats que forma part de l’anomenat ecologisme social, el qual entén que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzat, del qual deriven també altres problemes socials, i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica.
 • FesCamp. Festival d’Art, Comunitat i Medi Ambient de Sant Cugat del Vallès. És un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre la ciutat difusa de Sant Cugat des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient.

ONG de Barcelona ciutat que treballen aquest tema

Informes i altres publicacions

Informes

 • informesEnvironmental Performance Index (EPI). Índex elaborat per la Universitat de Yale que mesura l’acompliment dels països en temes ambientals d’alta prioritat en dues àrees: la protecció de la salut humana i la protecció dels ecosistemes.
 • BIOPAMA Reference Information System. Sistema d’informació de referència per a la biodiversitat i les àrees protegides dels 79 estats d’Àfrica, el Carib i el Pacífic (ACP). Combina informació ecològica, de gestió, de governança i socioeconòmica per comprendre millor les interaccions entre la gent i la natura.
 • Green Economy Does Not Necessarily Mean Sustainability; Sánchez, A. (2011, Octubre 21). NotiEn. Algunes companyies multinacionals han adoptat el concepte d'”economia verda”, un model que permet al sector privat implementar pràctiques que estalvien energia i redueixen contaminació. Però, si bé hi ha alguns esforços de bona fe per promoure bones pràctiques ambientals, els crítics argumenten que els moviments són majoritàriament estètics i que el resultat perseguit segueix essent el benefici i no la sostenibilitat.
 • InfoFLR. Paquets d’informació nacional sobre restauració del paisatge forestal (FLR per les seves sigles en anglès), generats i recollits per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), que inclou una revisió dels objectius, polítiques i programes de restauració de cada país i actualitzacions d’estat sobre avaluacions d’oportunitats de restauració.
 • Dades del medi ambient a Catalunya. L’opuscle “Dades del Medi Ambient a Catalunya” és una eina de consulta ràpida, senzilla i efectiva que conté les darreres dades estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya. Podeu consultar-lo en català, castellà i anglès.

Revistes

 • Ecología Política. Revista d’àmbit internacional, de periodicitat semestral, que reflecteix el debat existent al voltant dels temes ecològics, posant especial èmfasi en els conflictes ambientals.
 • EcoPortal.net. Portal d’Internet en espanyol dedicat al Medi Ambient, la Natura, els Drets Humans i la Qualitat de Vida amb l’objectiu d’esdevenir una eina de consulta i espai informatiu i educatiu en aquestes temàtiques.
 • esPosible. Revista amb l’objectiu de demostrar que és possible la sostenibilitat, visibilitzar les alternatives reals que ja existeixen i ajudar a la seva propagació.
 • PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Revista trimestral publicada des del 1985 per l’àrea ecosocial de FUHEM i coeditada amb Icaria editorial que, amb una mirada interdisciplinar, aborda temes relacionats amb la sostenibilitat, la cohesió social i la democràcia, considerant la pau com a eix transversal d’anàlisi.

Etiquetes:

"Trackback" Enllaç des de la teva web.

Deixa un comentari

 

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment.


Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework