Tècniques de recerca

Mostreig

Per estudiar diferents aspectes d’una població, sovint és necessari delimitar una mostra d’aquesta, ja que no serà possible interrogar o observar cada individu de la població estudiada.

Llegir més

Tractament informatiu

A l’hora d’avaluar com la premsa representa i valora determinades temàtiques és necessari utilitzar un marc teòric i analític que permeti explorar, descriure i explicar la forma en què s’utilitza el llenguatge per adoptar posicions i manipular postures i relacions interpersonals.

Llegir més

Història de vida

La història de vida és una narració confeccionada a partir del relat biogràfic d’una persona, que es complementa amb documents personals: correspondència, fotografies, contractes, factures…

Llegir més

Investigació Acció Participativa

En la Investigació Acció Participativa (IAP), la persona investigadora participa a la realitat objecte d’estudi no només amb intenció d’investigar-la, sinó també amb intenció de canviar-la. L’IAP es diferencia de l’observació participant per aquesta intenció transformadora, molt orientada a la defensa dels drets humans, l’apoderament i el desenvolupament comunitari.

Llegir més

Entrevista

Una entrevista és una conversa entre dues o més persones, basada en un seguit de preguntes o afirmacions que la persona entrevistadora planteja a les persones entrevistades per a que expressin les seves respostes.

Llegir més

Anàlisi de contingut

L’anàlisi de contingut cerca identificar les percepcions i significats presents en una comunicació o una obra, sempre en relació a l’objecte d’estudi prèviament definit.

Llegir més

Diagrama de flux

El diagrama de flux és una representació gràfica d’un procés o seqüència, fent servir una simbologia específica consensuada per la comunitat internacional (Eduteka, 2007).

Llegir més

Mètode Delphi

El método Delphi es una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de un grupo de expertos a través de la consulta reiterada.

Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016)

Llegir més

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L'Agenda 2030 de l'ONU inclou, entre les seves metes, l'Educació per a la Ciutadania Global.

L’Objectiu 4 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides inclou, en la seva meta 4.7, com a propòsit d’aquí a 2030:

Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Els nostres governs han subscrit aquest acord internacional i, per tant, es comprometen a donar-hi compliment. Més informació.

Una iniciativa de:
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona

 

 

Powered by Warp Theme Framework