Desenvolupament sostenible

Què és la sostenibilitat? Què és el desenvolupament sostenible? La sostenibilitat és un concepte ampli i complex que implica la sostenibilitat econòmica, social, mediambiental i cultural. La idea de fons de la sostenibilitat és que les nostres accions com a persones i col·lectiu (emmarcades en un model de consum i de producció capitalistes) tenen un impacte directe sobre les altres persones i el nostre entorn i, en l’actualitat, aquests models amenacen tant la qualitat i possibilitat de gaudi de les generacions actuals com la de les generacions futures.

Les societats occidentals industrialitzades tenen una relació de tipus utilitarista amb l’entorn. La naturalesa es concep com un recurs a la disposició de les persones i de les seves necessitats. Com a part del mercat, els recursos s’exploten, es compren i es venen. Aquesta visió contrasta absolutament amb la visió més integral de la majoria dels pobles indígenes, amb més contacte amb la naturalesa (en què viuen, de què viuen, i a què han de cuidar per continuar vivint). Aquests pobles parlen del “bon viure”.

El “bon viure” és un terme que s’associa als pobles indígenes andins i que s’ha estès com a sinònim de sostenibilitat. Però el “bon viure” va més enllà de la sostenibilitat tal com la descriurem desprès, el “bon viure” “proposa avançar cap a un concepte de societat harmoniosa entre la naturalesa i la cultura, mitjançada per relacions de reciprocitat, equitat social, respecte, en què es permeti, s’estableixi i es garanteixi una participació activa i plena dels pobles en les decisions de la vida econòmica, social i política” (Los movimientos sociales en la construcción del Estado y de la nación intercultural. Aportaciones desde la cosmovisión de los pueblos indígenas a la lucha contra la degradación ambiental, la crisis alimentaria y la pérdida de la biodiversidad en el planeta: el “Buen vivir” y la agroeconología indígena como soluciones. Toni Jiménez. Huygens Editorial, Barcelona, 2011).

Quins són els àmbits que s’han de tenir en compte quan parlem de sostenibilitat?

 • L’àmbit econòmic

La sostenibilitat, des del punt de vista econòmic, tracta temes com la gestió i explotació dels recursos naturals i energètics, la reducció de la pobresa, la responsabilitat de les empreses en l’explotació i gestió dels recursos naturals i el sistema econòmic capitalista i la seva dependència energètica. La idea és que economia i medi ambient són indissociables.

 • L’àmbit social

La sostenibilitat social implica aprofundir en l’equitat, la governabilitat i el benestar. I tot això desemboca en un canvi en la gestió governamental amb una ampliació dels processos participatius, el respecte als drets humans, la garantia de la pau (no es pot entendre el desenvolupament sostenible si no hi ha pau), l’equitat de gènere, l’existència de condicions de salut que permetin gaudir dels requisits anteriors.

 • L’àmbit mediambiental

La sostenibilitat mediambiental és un element bàsic ja que únicament amb un planeta i un medi ambient nets es pot plantejar el desenvolupament de la resta d’elements. La sostenibilitat advoca per un entorn net, sense contaminació, amb un tractament acurat dels residus, un ús racional de les energies i un desenvolupament industrial i pautes de consum sostenibles i respectuoses amb l’entorn. En aquest sentit, governs, empreses i ciutadans tenim molt a fer i molt a dir. I molt a canviar.

 • L’àmbit cultural

La sostenibilitat cultural implica un canvi en els valors i, per tant, en les nostres accions. El fet de considerar la cultura com un pilar de la sostenibilitat tant per la UNESCO com per altres organitzacions internacionals implica el valor que la cultura i els valors tenen. Lligades a la sostenibilitat i a l’àmbit cultural s’articulen iniciatives com les de turisme responsable. S’han desenvolupat diverses iniciatives en aquest sentit, que provenen tant de l’àmbit estatal com del tercer sector. Entre elles podem destacar el projecte desenvolupat per Món-3 a la localitat mauritana de Walata.

La sostenibilitat és una assignatura pendent. I per reforçar la importància de treballar en aquesta línia de garantia de la sostenibilitat, Nacions Unides va proclamar el Decenni per a l’Educació pel Desenvolupament Sostenible (2005-2014). L’educació per al desenvolupament sostenible és definida per la UNESCO com “aquells coneixements, competències, actituds i valors necessaris per construir un futur sostenible”. Això significa motivar els/les joves d’avui a prendre consciència d’aquelles qüestions que actualment estan incidint i condicionant la sostenibilitat i actuar de forma transformadora per assegurar-la. Quines són aquestes qüestions? Són:

 • El deteriorament de la biodiversitat al planeta
 • El canvi climàtic, i l’acció dels estats, les empreses i les persones
 • Els desastres
 • La pobresa
 • La desigualtat de gènere
 • La manca de promoció de la salut
 • Els estils de vida consumistes
 • L’absència de pau i la inseguretat humana
 • La manca accés a l’aigua
 • La urbanització no sostenible

Etiquetes:

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework