Extractivisme

En l’article ‘Los ambientalismos frente a los extractivismos’, publicat a la Revista Nueva Sociedad (NUSO) núm. 268 (Fundació Friedrich Ebert, 2017), Eduardo Gudynas afirma que els extractivismes es defineixen com a:

Maneres d’apropiació de grans volums o amb alta intensitat de recursos naturals, per ser majoritàriament exportats com a matèries primeres.

Gudynas afegeix que:

És important subratllar que els volums extrets, especialment de minerals, hidrocarburs i grans, són enormes.

En el quadern ‘Ecofeminismos decoloniales. Construir puentes’, Ecologistes en Acció (2021) diu que l’extractivisme és:

Una mostra de la pervivència de la colonialitat en la fusió del capitalisme, el racisme i el patriarcat.

Segons el Banc Mundial (2021):

[El sector de les indústries extractives] exerceix una funció econòmica en 63 països […], però molts d’aquests enfronten desafiaments com la dependència dels recursos i una governança deficient.

Agenda 2030

El setembre de 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius (ODS) per eradicar la pobresa, protegir el planeta i avançar en la protecció dels drets humans de totes les persones arreu del món.

En concret, l’ODS 9 es proposa construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació. Entre les seves metes, inclou:

9.4 Modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals.

L’ODS 12 es proposa garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Entre les seves metes, inclou:

12.2 Aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

L’ODS 14 es proposa conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins. Entre les seves metes, inclou:

14.2 Gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes marins i costaners per evitar efectes adversos importants.

L’ODS 15 es proposa protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar de manera sostenible els boscos, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació de la terra i aturar la pèrdua de biodiversitat. Entre les seves metes, inclou:

15.5 Adoptar mesures urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de la diversitat biològica i, per al 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework