Persona refugiada

D’acord amb la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats (Nacions Unides, 1951), un refugiat o una refugiada és una

Persona que “té temors fonamentats de ser perseguida per motius de […] raça, religió, nacionalitat, pertinència a determinat grup social, o opinions polítiques, [que] es troba fora del país de la seva nacionalitat i [que] no pot o no vol acollir-se a la protecció d’aquell país, o tornar-hi a causa d’aquests temors”.

Per la seva banda, l’ONG Accem (s.d.) afegeix que:

“Les persones que fugen de conflictes armats o situacions de violència generalitzada són també considerades genèricament com a refugiades”.

Refugiades climàtiques

En definir els refugiats climàtics i les refugiades climàtiques, Lafede.cat (2020) fa referència a:

Persones “desplaçades per raons ambientals o climàtiques dins dels seus propis països o regions”.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR, 2019, p. 28) alerta que:

“No hi ha una definició de […] refugiat climàtic i aquesta qüestió no està contemplada en la Convenció de 1951”.

En aquest sentit, CCAR denuncia que:

“Les persones en situació de desplaçament forçós que travessen fronteres internacionals pels efectes adversos del canvi climàtic […] es poden trobar desprotegides a causa del buit legal existent”.

Per la seva banda, el Consell d’Europa (2019) considera que:

“l’absència d’una definició jurídicament vinculant de “refugiats climàtics” no exclou la possibilitat de desenvolupar polítiques específiques per protegir les persones que es veuen obligades a desplaçar-se com a conseqüència del canvi climàtic”.

Al respecte, el Consell d’Europa demana que:

“es prenguin mesures específiques […] per desenvolupar en els sistemes d’asil […] la protecció de les persones que fugen dels efectes del canvi climàtic a llarg termini en el seu país d’origen”.

Agenda 2030

El setembre de 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius per eradicar la pobresa, protegir el planeta i avançar en la protecció dels drets humans de totes les persones arreu del món.

En concret, l’ODS 10 es proposa reduir la desigualtat en i entre els països. Entre les seves metes, inclou:

10.7 Facilitar la migració i la mobilitat ordenada, segura, regular i responsable de les persones, fins i tot mitjançant la implementació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

Recursos

Recursos didàctics externs

Etiquetes:, ,