Investigació en acció

Proposta didàctica adreçada al cicle superior de primària per fomentar la capacitat d’anàlisi crítica davant la informació que aporta una visió simplista i homogeneïtzada de les persones musulmanes.

Els mitjans de comunicació són constructors de realitat i cal ser conscients de quina realitat estan construint envers el món musulmà per poder reconstruir-la. Diversificar front la homogeneïtzació i humanitzar front la diferència poden ser bones estratègies per poder visibilitzar la realitat més enllà del que se’ns mostra o proposa en els mitjans.

Proposta de treball

Descripció de l'activitatProcésRecursos necessaris
Es proposa fer un seguiment i anàlisi de notícies de premsa relacionades amb la comunitat musulmana per tal que l’alumnat pugui obtenir elements d’anàlisi sobre el tractament de la informació i identificar possibles generalitzacions o estereotips. 

L’alumnat ja porta dies buscant i portant a l’aula notícies relacionades amb les persones musulmanes. L’educador/a pot introduir l’activitat proposant una reflexió sobre si creuen que la manera com els mitjans de comunicació ens expliquen les notícies influeix en la manera com nosaltres entenem el món. Es pot plantejar la qüestió que, a vegades, a les notícies com a la societat en general, la manera de presentar i tractar la informació pot reforçar estereotips sobre determinats col·lectius. Per aquest motiu és molt important analitzar tota la informació de forma crítica, capacitat que posaran a prova convertint-se en investigadors de notícies.

En un inici l’educador/a presentarà la llista de pautes que els haurà d’orientar a l’hora de realitzar l’anàlisi i, amb tot el grup, s’analitzaran una o dues notícies per exemplificar la seva utilitat. Seguidament, l’alumnat es distribuirà en grups de tres o quatre persones i es repartiran les notícies, que ells han anat portant, entre els diferents grups per analitzar-les. L’educador/a anirà passant pels grups tot facilitant la tasca d’anàlisi.

L’anàlisi realitzada donarà pas a una reflexió individual:

La notícia ens dóna una idea d’unitat (tots/es són iguals) o de diversitat?
Quins sentiments et desperta o reforça (simpatia, por, pena, tranquil·litat, inseguretat…)?
La manera de presentar i explicar la notícia, ens apropa a les persones (remarca igualtats respecta a tu)? Quines? o ens les allunya (remarca diferències respecta a tu)? Quines?
Reforça estereotips? Quins?
Ens pot portar a prejudicis? Quins?

Es deixarà una estona per realitzar el treball individual i seguidament s’iniciarà, dins de cada grup, un intercanvi d’impressions que porti a acordar unes respostes de grup que recullin les diverses opinions. Aquestes respostes s’elaboraran per escrit. És en aquesta tasca en petit grup on pot entrar tota aquella informació que rau al voltant de l’alumnat, ja sigui perquè n’han sentit a parlar a casa, perquè han vist la notícia per televisió, etc.

Acabada la tasca, es posarà en comú la feina feta. Cada grup ubicarà amb xinxetes, en el mapamundi, els llocs on succeeixen les notícies que ha treballat i exposarà les respostes del grup. L’educador/a, segons el contingut de les respostes exposades anirà fent preguntes d’ampliació que també li podran servir per avaluar:

Creus que els estereotips que heu descobert poden influir, d’alguna manera, en les persones musulmanes? De quina manera?
Creus que els estereotips que apareixen a les notícies dels mitjans de comunicació poden influir per generar prejudicis? Si creus que sí, com? Es podria evitar? Si creus que sí, de quina manera?
Tots els mitjans de comunicació, en general, expliquen les mateixes notícies i de la mateixa manera?

Notícies d’actualitat

Mapamundi

Una iniciativa de:

 

 

Powered by Warp Theme Framework